Takumi Hibachi Sushi Lounge
Takumi Hibachi Sushi Lounge
Takumi Hibachi Sushi Lounge

Takumi Hibachi Sushi Lounge

DashPass
Japanese, Sushi
$$